· Karate-do Archida​ ·

Visie en missie

Vind hier onze visie en missie

Visie

Visie

Karate-do Archida richt zich momenteel voornamelijk op kinderen met een rugzakje, zoals eerder genoemd. Echter is Nederland een land met diverse culturen, standpunten en meningen. Er komen steeds meer mensen met andere culturen bij. Iedereen heeft andere waarden en normen en het is belangrijk dat deze waarden en normen gerespecteerd worden. Karate-do Archida wil zich inzetten om ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig en welkom voelt in Nederland. Dit gaat verder dan alleen kinderen met een rugzakje. Ook volwassenen, zowel Nederlands als buitenlands, en kinderen met een andere etniciteit dan Nederlands worden hierin meegenomen.

De karateschool streeft ernaar om een bredere doelgroep aan te spreken en Nederland een veiligere plek te maken. Dit door middel van discipline, respect, zelfvertrouwen en de sport karate zelf. 

Missie

Karate-do Archida heeft als doel Nederland een veilige plek te maken. Dit door lessen te geven die gaan over respect, zelfvertrouwen, zelfbeheersing, weerbaarheid en gezelligheid. De lessen worden aangeboden voor een zo laag mogelijke prijs, zodat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van de service van Archida.

Karate-do Archida richt zich momenteel op kinderen met een rugzakje. Dit met als reden dat dit soort kinderen zich vaak niet thuis voelen in de maatschappij. Het belang van de karateschool is daarom om deze kinderen te helpen steviger in hun schoenen te staan. 

missie
0 Shares

Welkom bij Karate-do Archida

Jouw informatie
Jouw abonnementsvorm

Welkom bij Karate-do Archida

Schrijf je hieronder in!

Jouw informatie
Jouw abonnementsvorm